Osnovan Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Udovičić je podržao osnivanje saveta i tom prilikom naglasio da je cilj da svi sportsko-rekreativni centri budu prilagođeni osobama sa invaliditetom.

"Grad ima punu podršku Ministrstva omladine i sporta povodom osnivanja Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i u budućem radu. Verujem da će se formiranjem ovog saveta definisati jedinstvena politika u pružanju podrške, zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom" rekao je ministar Udovičić.

Sednica, Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Gradonačelnik Mali je istakao da će osnivanje ovog saveta i podjednako uvažavanje kako opštih tako i specifičnih potreba osoba sa invaliditetom obezbediti rezultate koji su postavljeni za cilj na početku mandata.

"Nakon Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za prava deteta, Grad Beograd je osnovao i Savet za osobe sa invaliditetom, sa namerom da organizovanije radi na unapređenju njihovog položaja u društvu. Angažovanjem predstavnika svih relevantnih aktera grada, kao i povezivanjem sekretarijata, službi, uprava i drugih institucija lokalne samouprave, sagledaćemo postojeće stanje u oblasti zaštite osoba sa invaliditetom i uvek predlagati nove mere prilagođavanja grada potrebama osoba sa invaliditetom", istakao je gradonačelnik i podsetio da će grad, pored postojećih usluga namenjenih ovoj kategoriji korisnika, uvoditi i nove usluge za koje postoji opravdana potreba, kao što je usluga personalne asistencije.

Sednica, Savet za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Grad Beograd osniva ovaj savet polazeći od realnih potreba osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Beograda, a shodno Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, Zakonu o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakonu o socijalnoj zaštiti, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Top