Основан Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Удовичић је подржао оснивање савета и том приликом нагласио да је циљ да сви спортско-рекреативни центри буду прилагођени особама са инвалидитетом.

"Град има пуну подршку Министрства омладине и спорта поводом оснивања Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом и у будућем раду. Верујем да ће се формирањем овог савета дефинисати јединствена политика у пружању подршке, заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом" рекао је министар Удовичић.

Седница, Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Градоначелник Мали је истакао да ће оснивање овог савета и подједнако уважавање како општих тако и специфичних потреба особа са инвалидитетом обезбедити резултате који су постављени за циљ на почетку мандата.

"Након Савета за родну равноправност и Савета за права детета, Град Београд је основао и Савет за особе са инвалидитетом, са намером да организованије ради на унапређењу њиховог положаја у друштву. Ангажовањем представника свих релевантних актера града, као и повезивањем секретаријата, служби, управа и других институција локалне самоуправе, сагледаћемо постојеће стање у области заштите особа са инвалидитетом и увек предлагати нове мере прилагођавања града потребама особа са инвалидитетом", истакао је градоначелник и подсетио да ће град, поред постојећих услуга намењених овој категорији корисника, уводити и нове услуге за које постоји оправдана потреба, као што је услуга персоналне асистенције.

Седница, Савет за унапређење положаја особа са инвалидитетом

Град Београд оснива овај савет полазећи од реалних потреба особа са инвалидитетом на територији града Београда, а сходно Конвенцији Уједињених нација о правима особа са инвалидитетом, Закону о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом, Закону о социјалној заштити, Закону о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом.

Top