Održan nacionalni informativni dan o omladinskoj komponenti Erazmus+ programa

Nacionalni informativni dan otvorila je pomoćnica ministra za omladinu, Snežana Klašnja, koja je ukazala na podršku Ministarstva omladine i sporta u predstavljanju i sprovođenju Programa na nacionalnom nivou, ukazujući na dosadašnje uspehe ostvarene od strane omladinskih udruženja iz Republike Srbije.

U uvodnom delu, prisutne su pozdravili i Maja Lehto iz SALTO resurs centra za Jugoistočnu Evropu, govoreći o mehanizmima podrške dostupnim mladima kroz SALTO centar, Marija Filipović Ožegović iz Fondacije Temus-Erazmus+ kancelarije za Srbiju, dajući prikaz obrazovne komponente Programa i mogućnosti koje se kroz istu nude mladima i Srđan Mitrović iz udruženja „Hajde da...“, deleći sa učesnicima informacije o uspesima ostvarenim kroz Program za period 2007-2013. godina.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U nastavku, treneri nacionalnog tima za Erazmus+ program predstavili su prisutnima specifičnosti Erazmus+ programa, posebno se osvrćući na praktične detalje od značaja za uspešno podnošenje predloga projekta u omladinskom polju, nakon čega su svi bili u prilici da se dodatno informišu o pitanjima od posebnog značaja kroz rad u manjim grupama.

Nacionalni informativni dan obezbedio je platformu za podelu informacija od značaja u vezi sa omladinskom komponentom Erazmus+ programa, i omogućio prisutnima sticanje praktičnog znanja, što je od posebnog značaja pred predstojeći februarski rok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Predstavlja još jednu u nizu aktivnosti koje Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Kontakt tačkom realizuje sa ciljem informisanja i podizanja kapaciteta mladih, omladinskih udruženja i udruženja za mlade, a zarad ostvarivanja što kvalitetnijih rezultata u sklopu EU programa Erazmus+. Dosadašnji napori u vezi sa Erazmus+ programom rezultirali su sa 23 odobrena projekta u ukupnoj vrednosti od oko milion evra kroz prethodni konkursni rok (april 2015. godine, ujedno prvi rok za koji su udruženja iz Republike Srbije mogla aplicirati), te se nadamo da će se uspešan trend nastaviti i po objavljivanju rezultata septembarskog konkursnog roka.

Top