Objavljen izveštaj Saveta Evrope o omladinskoj politici u Srbiji

Savet Evrope objavio je na svojoj veb stranici pregled stanja u omladinskoj politici: Youth Policy in Serbia – Conclusions of the Council of Europe International Review Team. Pozivamo vas da izveštaj u celini preuzmete sa Internet stranice: http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Serbia.pdf

Evaluacija omladinske politike pripremljena je na inicijativu Ministarstva omladine i sporta imajući u vidu stručnost ekspertskog tima Saveta Evrope u omladinskom polju kao i opredeljenje da se nalazi esternih evaluacija uzimaju u obzir prilikom kreiranja javnih politika, pre svega Nacionalne strategije za mlade. U tom duhu, nacrt Strategije bio je predstavljen ekspertskom timu Saveta Evrope tokom procesa izrade ovog izveštaja, a komentari koje je Tim dostavio uzeti su u obzir prilikom izrade predloga Nacionalne strategije za mlade.

Izrada evaluacija i pregleda nacionalnih omladinskih politika, uz zaključke i preporuke državama članicama deo je aktivnosti koje realizuje Saveta Evrope, Odsek za mlade (Council of Europe, Youth Department). Izveštaji se pripremaju na osnovu studijskih poseta i dubinskih analiza sa terena od strane višečlanog međunarodnog ekspertskog tima i predstavljaju dragocen izvor informacija o dostignućima i izazovima u omladinskoj politici i moguće smernice za njen dalji razvoj.

Top