Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku RS broj 60/20 od 24. aprila 2020. godine objavljeni pravilnici

Obaveštavamo vas da su u Službenom glasniku RS broj 60/20 od 24. aprila 2020. godine, objavljeni pravilnici:

- Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju za obavljanje određenih stručnih poslova u sportu

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4b8d7b44-4d23-410a-8ab9-f57f2ef375b6®actid=430313&doctype=reg

- Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=cf4a7497-5474-4918-a5b4-066fae7378b0®actid=430314&doctype=reg

- Pravilnik o evidencijama koje vode akreditovane visokoškolske ustanove i druge organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=272e865e-ef04-4e75-9ec6-a93b67454c4c®actid=430315&doctype=reg

 
Top