Oбавештавамо вас да су у Службеном гласнику РС број 60/20 од 24. априла 2020. године објављени правилници

Oбавештавамо вас да су у Службеном гласнику РС број 60/20 од 24. априла 2020. године, објављени правилници:

- Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању за обављање одређених стручних послова у спорту

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=4b8d7b44-4d23-410a-8ab9-f57f2ef375b6®actid=430313&doctype=reg

- Правилник о дозволи за рад спортских стручњака

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=cf4a7497-5474-4918-a5b4-066fae7378b0®actid=430314&doctype=reg

- Правилник о евиденцијама које воде акредитоване високошколске установе и друге организације које се баве стручним оспособљавањем у области спорта

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=272e865e-ef04-4e75-9ec6-a93b67454c4c®actid=430315&doctype=reg

 
Top