Kampanja za promociju inicijativa za solidarnost građana „Jedan svet, naš svet“ #Solidaction

U kontekstu krize KOVID-19, Centar Sever-Jug pokreće kampanju za promociju inicijativa za solidarnost građana u cilju podrške javnosti u borbi protiv globalnih nejednakosti. Trenutno smo svedoci eksplozije različitih inicijativa u korist solidarnog građanstva- pružanje pomoći ugroženima u zajednici, zaštiti ranjivih i starijih ljudi, pažnje koja se posvećuje zdravstvenom osoblju i mnoge druge lokalne akcije koje nas povezuju i čiji smo svedoci i akteri, a ističu empatičnu prirodu čoveka.

U vremenima kada se granice zatvaraju, kada se povećava rizik od porodičnog nasilja, kada nedostaju voda, hrana i smeštaj, kada su demokratska načela i javne zdravstvene usluge ugrožene, kada građani nemaju mogućnost da pristupe informacijama bitnim za preživljavanje, moramo reagovati sa humanističkim uverenjem!

Centar Sever-Jug Saveta Evrope poziva na kolektivnu mobilizaciju za solidarnost u cilju efikasne borbe protiv nejednakosti, a koja je još uvek duboko usađena u globalni sistem. Nejednaka raspodela bogatstva i moći podriva primenu ljudskih prava na planeti, a upravljanje krizom virusom KOVID- 19 dodatno pogoršava položaj građana. Ovo je vreme za prenošenje lokalnih inicijativa za solidarnost na globalni nivo. Dajmo svoj doprinos u univerzalnoj zaštiti ljudskog dostojanstva, socijalne pravde i održivog razvoja.

Poziv na akciju!

Pozivaju se partneri, članovi mreže Centra Sever-Jug, akteri civilnog društva, donosioci odluka, novinari, umetnici, mladi, žene i muškarci, da dele svoje inicijative na francuskom ili engleskom jeziku putem imejla rozenn.hemon@coe.int  (tema #Solidaction).

Oni će prvo biti prevedeni i prosleđeni u okviru kampanje „Jedan svet, naš svet #Solidaction“ u aprilu 2020. Tokom svojih narednih aktivnosti, Centar Sever-Jug koristiće ovu kampanju kao osnovu za promišljanje kako bi se izgradio zajednički politički angažman protiv nejednakosti i za zdravo i održivo upravljanje.

Top