Вести

Датум: 11.01.2018

Изградња игралишта за децу са посебним потребама, Димитровград

Датум: 11.01.2018

Завршетак спортске дворане – базена са пратећим садржајем у Сремској Митровици

Датум: 11.01.2018

Завршетак спортско рекреативне балон сале при ОШ „Сретен Лазаревићˮ, Прилике, општина Ивањица

Датум: 17.05.2017

Доградња школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац

Датум: 13.03.2016

Изградња фискултурне сале у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Волујцу, Шабац

Датум: 13.03.2016

Унапређење спортске инфраструктуре у најнеразвијеним јединицама локалних самоуправа

Датум: 13.03.2016

Типска спортска хала за школски спорт у Ужицу, Крчагово

Датум: 12.03.2016

Реконструкција и адаптација малих спортских терена на територији Републике Србије

Датум: 11.03.2016

Изградња атлетског стадиона у Новом Пазару, прва фаза

Датум: 27.02.2016

Реконструкција омладинског спортског кампа „Караташ“ у Кладову


Страница 1 од 1
Top