Вести

Датум: 21.11.2019

Јавна набавка 19/2019 - Организација и спровођење конференције о омладинској политици

Датум: 18.11.2019

Jавнa набавкa О-10/2019 - Истраживање из области спорта за потребе израде Стратегије развоја спорта за период 2020-2030. година

Датум: 08.11.2019

Јавна набавка О-7/2019 -Праћење спровођења Националне стратегије за младе

Датум: 08.11.2019

Јавна набавка 18/2019 - Евиденциони деловодник и пратећи софтвер

Датум: 01.11.2019

Јавна набавка 17/2019 - Продукција видео материјала и других садржаја


Страница 1 од 1
Top