Вести

Датум: 26.03.2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга - услуга штампања репрезентативног материјала за потребе UNESCO конференције (јавна набавка број 5/2015)

Датум: 20.03.2015

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга – услуга авио превоза

Датум: 06.03.2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – Услуга осигурања запослених (јавна набавка број 2/2015)


Страница 1 од 1
Top