Резултати Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младe

Резултате Јавног конкурса за финансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младe можете погледати и преузети ОВДЕ.

Подсећамо да у оквиру првог Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младe у 2015. години, Министарство омладине и спорта финансира 39 пројеката у износу од 97.524.455,40 динара.

Средства по овим конкурсима у укупном износу од 160.000.000,00 обезбеђена су у буџету Републике Србије, на основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, број 142/14) у оквиру раздела 29. – Министарство омладине и спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програм 1302 Омладинска политика у областима омладинског сектора, програмска активност 0001 Подршка младима у образовању, васпитању, запошљавању, безбедности, здрављу и партиципацији, апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2015. годину.

Захваљујемо се свим учесницима конкурса на одзиву и жељи да учествују у спровођењу омладинских активности на остваривању циљева Националне стратегије за младе.

Top