Пријавите се за први глобални форум о омладинским политикама

Идеја Форума је да обезбеди платформу за конструктивни дијалог свих актера од значаја у омладинском пољу и пружи општи преглед стања омладинске политике на глобалном, регионалном и националном нивоу. Форум је и идеална прилика да се представе примери добре праксе у раду са младима, као и да се разговара о заједничким изазовима и проблемима. Коорганизатори имају за циљ подстицање отвореног разговора различитих актера у омладинском пољу, усмереног ка изградњи партнерстава и синергије за заједничко деловање и међусекторски приступпитањима од значаја за младе.

Поред представника које ће делегирати државе и међународне организације, 200 омладинских активиста биће изабрано путем конкурса, са фокусом на следећим критеријумима:

  • да су омладински активисти, истраживачи, представници различитих омладинских структура
  • да су узраста 18 до 35 година
  • да поседују адекватно знање енглеског језика
  • да поседују искуство у формулисању, спровођењу и/или мониторингу омладинске политике на националном, регионалном или глобалном нивоу.

Резултатати ће бити објављени до 15. септембра 2014. Све трошкове, укључујучи трошкове азербејџанске визе, сноси организатор. Више информација о Форуму, као у апликациони формулар, могу се наћи на страници www.youthpolicyforum.org.

Top