Представљена Студија изводљивости оснивања националног ресурс центра за каријерно вођење и саветовање

Студија изводљивости је реализована уз финансијску подршку Европске комисије, а на конференцији су је представили Саша Никлановић и Драгана Марјановић, експерти који су учествовали у припреми документа.

Током конференције, учесници су се информисали о њеним резултатима, али и дефинисали правце даљег развоја система каријерног вођења и саветовања у Србији.

Помоћник министра за омладину у Министарству омладине и спорта Снежана Клашња је, отварајући конференцију, подсетила да је сама Студија у директној вези са реализацијом две битне активности из Акционог плана за спровођење Стратегије каријерног вођења и саветовања за чије праћење имплементације је од 2010. године било задужено Министарство омладине и спорта.

Учесници су се сложили да су четири године касније приметне бројне промене у систему каријерног вођења у нашој земљи, али и да предстоје кораци које је потребно предузети у погледу одрживости и функционалности тог система.

“Студија не само да даје преглед и анализу постигнућа, него се експертски тим потрудио да дефинише и јасне препоруке за планирање будућег развоја система каријерног вођења и саветовања. Оно што представља главни предмет Студије односи се на оснивање Националног ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање и ово је прилика да се добију коментари и промишљања о ономе што се у Студији препоручује“, изјавила је Снежана Клашња, помоћник министра за омладину у Министарству омладине и спорта и закључила како „Студију треба посматрати и као водич за даље унапређење националног система каријерног вођења и саветовања“.

Данашњој конференцији присуствовали су, поред представника Министарства, и представнции Националне службе за запошљавање, Темпус канцеларије, Завода за вредновање и унапређење квалитета образовања и васпитања, међународних партнера и невладиног сектора.

Top