Позив младима да буду део активности Центра Север-Југ

У наредном периоду, Центар Север-Југ Савета Европе организоваће низ догађаја од значаја за младе:

Од 25. августа до 21. септембра 2014. одржаће се Онлајн тренинг курс о интеркултуралним димензијама глобалног образовања. Тренинг је намењен је особама које се баве образовањем, социјалним радницима, представницима цивилног друштва, омладинским активистима, као и доносиоцима одлука и представницима локалних власти.

Курс је представљен као педагошки алат за едукаторе и креаторе политика ради разумевања и примене глобалног образовања и ширење свести о концепту и приступу програма глобалног образовања Центра Север-Југ. Овај онлајн курс, под називом „Интеркултурална димензија“, даје преглед о томе зашто је интеркултурално образовање потребно, шта оно значи у теорији и пракси и како се може унапредити у односу на контекст глобализованог света и локалних потреба.

Апликациони формулар, као и више информација о онлајн курсу, можете пронаћи на http://icd.netuni.nl/page.php?id=1. Рок за пријаву је 17. август.

Такође вас обавештавамо да је отворен позив за трећи Тренинг за омладинске тренере за глобалну едукацију, који ће се одржати у оквиру Универзитета о младима и развоју у Молини, Шпанија, 21-28. септембар 2014. Тренинг има два главна циља - оснаживање младих људи да даље подржавају праксу глобалног образовања засновану на методологији Центра Север-Југ, као и  развијање компетенција учесника који су, или ће бити, активно укључени у спровођење методологије на сродним универзитетима.

Пријавни формулар, као и детаљан опис активности можете наћи на: http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/Call_Participants_GEYToT2014_final.pdf. Рок за пријаву је 30. јул.

Top