Одржани први састанци Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима и Посебне радне групе за израду Предлога Националне стратегије за младе

Данас су одржани први састанци Посебне радне групе за израду Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима и Посебне радне групе за израду Предлога Националне стратегије за младе, којима је председавао државни секретар Министарства омладине и спорта Милан Савић.

Задаци посебних радних група су да, на основу нормативне методологије и у складу са правилима израде нормативних аката, изврше све припремне радње, обаве потребне анализе и припреме текстове Нацрта закона о изменама и допунама Закона о младима, као и Предлога Националне стратегије за младе.

Посебне радне групе образоване су тако да се обезбеди заступљеност свих релевантних субјеката омладинске политике, у складу са Смерницама за укључивање организација цивилног друштва у процес доношења прописа, како би се на најбољи начин дефинисале појединачне одредбе и прецизирала најбоља решења.

Top