Одржана је јавна расправа о Предлогу Стратегије за младе у Косовској Митровици - Млади из целе Србије дали су свој допринос стварању нове Стратегије за младе

Планирана јавна расправа о Предлогу стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године у Косовској Митровици, одржана је данас онлајн. На јавној расправи су учествовали млади из наше јужне покрајине који су својим конструктивним предлозима и сугестијама дали значајан допринос у креирању нове Стратегије за младе.

Jавној расправи о Предлогу Стратегије за младе која је одржана у Новом Пазару, Ужицу, Новом Саду, Београду, Нишу и Косовској Митровици је претходио једногодишњи широк и транспарентан процес консултација са свим заинтересованим странама који се одвијао како онлајн, тако и кроз директне сусрете, чиме је постигнут широк консултативан процес са младима и свим заинтересованим странама. На овај начин смо омогућили младима и онима који раде са младима, и за младе, да  буду равноправни учесници у процесима доношења и спровођења одлука у свим областима које их се тичу, а посебно када се ради о овако важном стратешком документу.

Током целог процеса консултација млади су изнели низ конкретних предлога који ће допринети да заједничким снагама остваримо циљ – још бољи, квалитетнији и садржајнији живот младих који ће активно учествовати у свим сферама друштвеног живота.

Top