Обележено 67 година од оснивања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије

Данас је у присуству министра спорта, Зорана Гајића, као и високих званица кључних спортских институција, свечано обележено 67 година од оснивања Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије. Директор завода, Милан Савић, био је домаћин конференције, који је овом приликом истакао задовољство поводом обележавања важног јубилеја водеће установе спорта интердисциплинарног приступа, која пружа стручну и научну подршку врхунским спортистима, а уједно  представља и снажан ослонац систему спорта Републике Србије.

„Као једина специјализована установа чије су две примарне области спорт и медицина спорта, годинама смо развијали мултидисциплинарни систем који данас функционише по највишим стандардима. Унапређивали смо не само инфраструктуру која укључује отворена и затворена купалишта, Дом спортова, тениске, фудбалске и друге терене, трим стазу и хотел „Трим“ за смештај спортиста, већ смо упоредо радили и на модернизацији Завода и усавршавању кадрова. Данас, услуге спортистима, рекреативцима и грађанству пружају специјалисти из области спорта и медицине спорта, и то у разним научним дисциплинама. Наша континуирана истраживања су ризница драгоцених података за креирање политика које се баве највишим достигнућима у врхунском спорту, али правилним развојем деце. У томе активно учествујемо уз подршку Министарства спорта Републике Србије. Сматрамо да су спортисти најважнији ресурс наше земље, уз младе који су део наше куће. Имамо разлоге да будемо поносни зато што нам континуирано долазе нови људи, млади и они у најбољим годинама, али и они који нам се изнова враћају и они који су давних дана бригу о својој кондицији, здрављу и резултатима поверили управо нама“, истакао је директор Завода за спорт и медицину спорта Републике Србије, Милан Савић.

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије већ више од шест деценија ужива велики углед, и представља базу врхунског спорта у сваком погледу. Основни циљ Завода, од његовог оснивања до данас, јестe очување свега што спорт представља: рекреацију, развој спортских способности и вештина, као и остварење врхунског спортског постигнућа, уз примарно – подизање свести о значају  правилне физичке активности од најмлађег узраста. У складу са тим, у Заводу се о трошку РФЗО-а врше спортско медицински прегледи деце узраста од 6–14 година.

 У интересу остварења високих циљева, једина референтна установа спорта у Србији континуирано усавршава свој научни и стручни потенцијал, технологију рада, као и спортске објекте за потребе тренажних процеса свих учесника спортских активности. Поред тога, Завод за спорт и медицину спорта представља водећу институцију у Србији, која је овлашћена за обављање лекарских прегледа врхунских спортиста, како би се перспективним и врхунским спортистима омогућило да кроз утврђивање нивоа моторичких и функционалних способности, морфолошких и психолошких карактеристика, контролишу стање своје припремљености.

“Као неко ко је радни и животни век посветио спорту, знам колико је важна припрема спортиста, опоравак, права дијагностика и терапија, пре било каквог тренинга, током свих такмичења. Ово што Завод годинама ради на највишем нивоу - спортски прегледи, моторичка и друга тестирања, физикална медицина и терапија, разни спортско-рекреативни програми, анализе учинка, психологије и биомеханике, један су од кључних аспеката модерног спорта. Ову јединствену спортску целину заокружиће пуштање у функцију мултифункционалне дворане, једног од најмодернијих спортских објеката у региону. Све што ради Завод, део је велике спортске стратегије наше Србије. Помоћ врхунским спортистима како би постизали још боље резултате и доносили медаље, заједнички је циљ свих нас. Од Завода у годинама које су пред нама очекујем да буду важан део те наше машинерије. Њихова посвећеност у раду, изврсност и достигнућа од 1956. године, стубови су нашег спорта. Позивам вас да узмете и још већу и активнију улогу у годинама пред нама, јер заједно можемо Србију учинити још сјајнијом на спортском небу“, изјавио је овом приликом министар спорта у Влади Републике Србије, Зоран Гајић.

Од укупно 17 делатности које Завод обавља, а које су дефинисане Законом о спорту Републике Србије, чак 11 њих реализују спортски стручњаци ИНДОК одељења. Поред организационе и стручне помоћи и саветовања различитих чиниоца у систему спорта, издавачке, научне, и истраживачко-развојне делатности, учествовања у изради Стратегије и давања мишљења и стручне помоћи учесницима у систему спорта, сарадници ИНДОК одељења обављају задатке и по питању два поверена посла - вођења Националне евиденције и надзора над стручним радом у области спорта. У овако широком спектру делатности у будућем периоду свакако најзначајнији задатак ИНДОК одељења је континуирани интензивни рад на унапређењу софтвера за вођење Националних евиденција у области спорта Републике Србије, у складу са сталним напретком модерних технологија, у циљу стварања новог, савременог националног спортског информационо-документационог система који ће омогућити редовно добијање релевантних и потпуних информација о свим чиниоцима система спорта Републике Србије. Поред тога, сарадници ИНДОК одељења ће у будућности посебну пажњу посветити аутоматизацији Система за прикупљање и праћење спортских резултата, чиме би било омогућено да релевантне државне институције користе податке у различитим управљачким и развојним активностима, попут Категоризације спортиста и спортских стручњака и сл.

Још један од важних циљева Завода јесте онај којим се бави Сектор за стручно и развојно-истраживачки  рад  у спорту, а односи се на  едукацију и  подизање капацитета сарадника кроз стручне семинаре и конференције, као и  на праћење савремених тенденција и трендова у области спортских наука. У фокусу ће бити и унапређење  дијагностичких протокола  и процедура за евалуацију функционалности и капацитета кретања током фазе опоравка од повреда, као и мониторинг и праћење физичке активности деце школског узраста у Републици Србији, и надзор над стручним радом у области спорта у циљу унапређења квалитета рада стручњака и спортских организација.

Врхунски стручњаци из различитих грана медицине, биомеханике, моторичких испитивања, психологије и других научних дисциплина припремају спортисте на путу ка освајању медаља, редовно контролишу и прате прогрес спортисте. Најмодернија опрема за спортско-медицинску, психолошку и моторичку дијагностику, као и примена савремене методологије тестирања саставни су део Завода. Поред редовних тестирања, Завод управља спортским објектима који су доступни не само врхунским спортистима већ и целокупном грађанству уз пратеће, едукативне, спортске и здравствене програме. У наредном периоду фокус Завода ће бити на унапређењу постојећег рада, интензивнијој сарадњи са другим здравственим институцијама, које ће бринути о здрављу наших врхунских спортиста, увођењу нових здравствених услуга како за спортисте, тако и за рекреативце, као и перманентном стручном и научном усавршавању запослених, чиме би се глобални циљ, прерастање у Институт националног значаја, остварио у блиској будућности.

Top