Јавни позив за годишње програме-пројекте у области спорта кроз учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката на подручју Републике Србије

Министарство омладине и спорта расписало је Јавни позив за годишње програме-пројекте у области спорта кроз учешће у изградњи, опремању и одржавању спортских објеката на подручју Републике Србије.

Годишњи програми-пројекти морају бити из области општег интереса у области спорта утврђених Законом о спорту: Изградња, опремање и одржавање спортских објеката који су од посебног значаја за развој спорта на подручју Републике Србије, водећи рачуна о регионалној покривености.

Предлог програма-пројектаподноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

Опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину. Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

Текст позива можете преузети овде, а образац пријаве овде
Top