Донет трогодишњи Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе

Будући да Акциони план треба да буде водич свим органима, организацијама, институцијама, појединцима и свим другим заинтересованим субјектима у реализацији циљева Националне стратегије за младе, у документу су прецизно утврђене улоге, одговорности носилаца реализације, као и институционални механизми који треба да омогуће постизање жељених резултата и остваривање општих стратешких циљева Националне стратегије за младе. У складу са тим, трогодишњи Акциони план садржи активности које ће се остваривати у 2015, 2016. и 2017. години и прецизира индикаторе који прате степен реализације акивности, потребно време за остваривање предвиђених циљева, резултата и активности, ниво реализације, носиоце и учеснике процеса реализације, дефинише укупно потребна средства за реализацију, као и механизам праћења реализације, евалуације и извештавања.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године доступан је ОВДЕ.

Top