Делегација Републике Србије на ЕУ Конференцији о младима у Риму

У Риму је у оквиру италијанског председавања Саветом министара Европске уније, од 12. до 16. октобра 2014. године, одржана Омладинска конференција Европске уније, као и састанак највиших државних службеника задужених за питања младих.

Републику Србију су на овом скупу представљали: Снежана Клашња, помоћник министра у Министарству омладине и спорта, Ивана Андрашевић, Кровна организација младих Србије (КОМС) и Јелена Стојановић, Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада (НАПОР).

Циљеви Конференције и састанка били су: Разматрање приоритетних тема из Обновљеног оквира за Европску сарадњу у омладинском пољу (2010-2018); затим, Оснаживање младих за политичку партиципацију као и размена информација од стране представника ЕУ и представника државних органа надлежних за младе о спровођењу ЕУ стратегије за младе, изради наредног трогодишњег извештаја (2013-2015) и примерима добре праксе у областима које је предложила Италија (која председава ЕУ у другој половини 2014. године).

Састанак представника државних органа надлежних за младе одржан је 15. и 16. октобра, и овом приликом дискутовало се о националној и европској цивилној служби и волонтирању, а представљени су и примери добре праксе у волонтерском раду. Другог дана тема разговора је била Здравље и благостање. Дискутовало се унапређивању здравља и стварању услова за развијање здравих стилова живота. Истакнута је улога рекреативног спорта али и значај укључивања младих у програме неформалног образовања, са циљем смањења стопе младих који нису запослени, а нису укључени ни у образовање или програме обуке (НЕЕТ).

На састанку је такође представљен и Упитник за израду националних извештаја о остваривању другог круга структуираног дијалога (2013-2015) и остварености циљева ЕУ стратегије за младе и примене правних тековина ЕУ у области омладинске политике. Рок за достављање попуњеног упитника ЕК је јануар 2015. године. На основу истог ЕК израђује обједињен Извештај о омладинској политици који се штампа и званично објављује.

Као што је то била пракса и у претходиним годинама, српска делегација је оставила утисак земље која је посвећена развоју и унапређивању омладинске политике уз активно учешће организација младих и за младе у њеном креирању и спровођењу.

Top