Антидопинг закон по светским стандардима

Какав је значај Закона за српски спорт?

Значај новог Закона огледа се пре свега у томе што омогућава континуитет учешћа наших спортиста на међународним такмичењима. Измене међународних антидопинг прописа ступају на снагу 1. јануара 2015. године и било је неопходно да се и наши национални прописи ускладе с тим изменама. То омогућава да се српски спортисти такмиче у иностранству, да се у нашој земљи организују међународна такмичења и да наши национални спортски савези буду пуноправни чланови међународних спортских савеза.

Које су измене у односу на претходни?

У претходном закону постојало је осам повреда антидопинг правила, а новим се уводе још две - саучесништво и недозвољено удруживање. Такође, систем прописивања трајања дисциплинских казни за спортисте је сада флексибилнији јер је уведено упућивање на примену одговарајућих одредби Светског антидопинг кодекса и правила која важе у надлежним међународним спортским савезима. Новина је и то да спортиста који намерно користи недозвољену супстанцу може да буде кажњен са највише четири године забране бављења спортом, док спортиста који докаже да није било намере или непажње у вези са допинг позитивним резултатом може да прође без забране такмичења.

Да ли је акт у потпуности усклађен са Светским антидопинг кодексом?

Ово је један од ретких закона који је ујединио и власт и опозицију. У потпуности је усклађен са светским правилима, у њему се утврђују права и обавезе у погледу заштите података о личности спортисте што до сада није био случај, а такође се и укида кривично дело „употреба допинг средстава“ за спортисте што је општа тенденција у свету јер се сматра да је спортиста довољно кажњен забраном бављења спортом. Новине се односе и на смањивање висине одређених казни и њихово усклађивање са Законом о спорту.

Како су га прихватили савези и да ли су имали неке предлоге?

Савези су нови Закон прихватили са одобравањем и изразили своју посвећеност борби против допинга у спорту. Како бисмо им приближили њихове нове обавезе, са свим савезима смо одржали заједнички састанак на ком је договорено да им Антидопинг агенција пружи помоћ у изради нормативних аката на које их обавезује нови Закон. Наравно, обезбедићемо и сву другу потребну помоћ у прелазном периоду од 6 месеци у коме су дужни да ускладе своје деловање с новим Законом о спречавању допинга. Што се тиче предлога савеза, они су се углавном тицали антидопинг едукације и канала за што за бољу информисаност спортиста о антидопинг правилима.

Колико је реално да спорт у Србији испрати светске нормативе у Закону?

У нашем спорту су се и до сада спроводила правила која су била прописана претходним светским антидопинг Кодексом тако да нема разлога да се појави неки проблем у спровођењу новог Закона и новог светског антидопинг Кодекса. Наша Антидопинг агенција постоји већ девет година, тако да су спортисти у Србији у великој мери упознати са проблемима допинга. Свакако ће се и у наредном периоду радити, пре свега, на едукацији спортиста, спортских радника и стручњака у области спорта.

Извор: Спортски журнал

Top