Савет за младе

У складу са Законом о младима („Службени гласник РСˮ, број 50/11), Одлуком Владе образован је 24. јануара 2014. године Савет за младе, а конституисан на седници одржаној 24. фебруара 2014. године. Савет којим председава министар омладине и спорта, Вања Удовичић, има још 23 члана, од којих је десет представника државних органа, један представник покрајинског органа надлежног за младе, један заједнички представник националних савета националних мањина, два представника канцеларија за младе, један угледни стручњак и осам представника младих. Основни задатак Савета је подстицање и усклађивање активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике, предлагање мера за њено унапређење, као и предлагање мера за усклађивање и координисање активности министарстава и других органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике, у складу са стратешким и законским актима из ове области. Као саветодавно тело Владе, Савет обезбеђује да се глас младих чује и уважи, тако да млади могу учествовати у изради, спровођењу и праћењу реализације јавних политика.

Секција за преузимање докумената

Top