Финансирање редовних годишњих активности

Министарство омладине и спорта сагласно члану 112. Закона о спорту-Оппшти интерс, финансира редовне годишње програме, програме спортских кампова и програме међународних такмичења. Годишње и посебне програме достављају носиоци, односно предлагачи програма и пројеката у смислу овог закона према динамици утврђеној Програмским календаром из члана 117. Закона о спорту. Надлежни национални спортски савези који остварују општи интерес у области спорта из члана 112. став 1. тачка 2) овог закона уз предлог годишњег програма подносе и предлог програма, односно активности од општег интереса за које се сагласно овом закону подноси посебни програм и не могу да конкуришу по јавном позиву.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, приземље, канцеларија број 4 и 5) Одељење за праћење и подршку програмима за развој спорта; Начелник Одељења: др Мирко Кантар; Контакт особе: Рада Вуксановић, Александар Ленц, Душко Петровић; Телефон: 011/301-40-03, 011/301-40-04, 011/301-40-05; Eл. пошта: rada.vuksanovic@mos.gov.rsaleksandar.lenc@mos.gov.rs, dusko.petrovic@mos.gov.rs

Корисни линкови - http://www.mos.gov.rs/

Правни основ - Закон о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), Правилник о националним гранским спортским савезима преко којих се остварује општи интерес у области спорта у Републици Србији („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 3/12, 25/13, 81/14 и 126/14), Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник РС”, брoj 49/12).

Услуге

Top