Вести

Датум: 01.04.2015

Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке - Радови на изградњи aтлетске дворане, друга фаза

Датум: 26.03.2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга - услуга штампања репрезентативног материјала за потребе UNESCO конференције (јавна набавка број 5/2015)

Датум: 20.03.2015

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуга – услуга авио превоза

Датум: 06.03.2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – Услуга осигурања запослених (јавна набавка број 2/2015)

Датум: 25.02.2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга Унапређење функционалности, изгледа и одржавање сајта Министарства омладине и спорта (јавна набавка број 1/2015)

Датум: 19.02.2015

Претходно обавештење - Извођење радова на изградњи aтлетског стадиона, прва фаза

Датум: 16.01.2015

Претходно обавештење - Извођење радова на изградњи Атлетске дворане, друга фаза

Датум: 06.11.2014

Потенцијалним понуђачима за ЈН 25/2014

Датум: 31.10.2014

Јавна набавка мале вредности - Услуга штампања репрезентативног материјала за потребе Министарства

Датум: 27.08.2014

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка поклона, за партију II


Страница 16 од 19
Top