Вести

Датум: 30.08.2016

Јавна набавка 8/2016 - Спровођење истраживања о положају и потребама младих у Републици Србији

Датум: 23.08.2016

Јавна набавка 3/2016 – Израда годишњег извештаја о напретку у реализацији Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе

Датум: 03.08.2016

Јавна набавка 1.3.3/2016 - Доградња школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето

Датум: 29.06.2016

Јавна набавка 6/2016 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 31.05.2016

Јавна набавка 3/2016 – Израда годишњег извештаја о напретку у реализацији Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе

Датум: 08.04.2016

Јавна набавка 3/2016 - Израда годишњег извештаја о напретку у реализацији Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе

Датум: 01.04.2016

Јавна набавка 5/2016 - Штампање промотивног материјала - Фонд за младе таленте

Датум: 24.03.2016

Јавна набавка 4/2016 - Услуга унапређења функционалности, изгледа и одржавање сајта Министарства омладине и спорта

Датум: 07.03.2016

Јавна набавка 2/2016 - Услуга одржавања књиговодственог софтвера

Датум: 02.02.2016

Јавна набавка 1/2016 - Услуга авио превоза


Страница 13 од 19
Top