Вести

Датум: 15.05.2018

Jавна набавка 1.3.5/2018,O 4 - Градски стадион у Суботици, реконструкција атлетске стазе, свлачионица и санитарних просторија

Датум: 11.04.2018

Јавна набавка 2/2018 - Организовање разних дешавања и спровођење активности у оквиру билатералне сарадње

Датум: 02.04.2018

Јaвна набавка О-1/2018 - Тонери за штампаче

Датум: 27.03.2018

Централизоване јавне набавке 3-17 - Партија 2 гориво БМБ 95

Датум: 16.03.2018

Јaвна набавка 1/2018 - Организовање разних дешавања и спровођење активности у оквиру билатералне сарадње

Датум: 13.11.2017

Јавна набавка 15/17 - Услуге штампања промотивно репрезентативног материјала

Датум: 02.10.2017

Јавна набавка 10/17 - Ангажовање агенције за реализацију конференције о омладинској политици

Датум: 12.09.2017

Јавна набавка 11/17 - Одржавање евиденционог деловодника и пратећег софтвера

Датум: 01.08.2017

Јавна набавка 9/17 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 31.07.2017

Јавна набавка 7/17 - Одржавање евиденционог деловодника и пратећег софтвера


Страница 11 од 19
Top