Вести

Datum: 01.04.2015

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke - Radovi na izgradnji atletske dvorane, druga faza

Datum: 26.03.2015

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluga - usluga štampanja reprezentativnog materijala za potrebe UNESCO konferencije (javna nabavka broj 5/2015)

Datum: 20.03.2015

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija za javnu nabavku usluga – usluga avio prevoza

Datum: 06.03.2015

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – Usluga osiguranja zaposlenih (javna nabavka broj 2/2015)

Datum: 25.02.2015

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti – usluga Unapređenje funkcionalnosti, izgleda i održavanje sajta Ministarstva omladine i sporta (javna nabavka broj 1/2015)

Datum: 19.02.2015

Prethodno obaveštenje - Izvođenje radova na izgradnji atletskog stadiona, prva faza

Datum: 16.01.2015

Prethodno obaveštenje - Izvođenje radova na izgradnji Atletske dvorane, druga faza

Datum: 06.11.2014

Potencijalnim ponuđačima za JN 25/2014

Datum: 31.10.2014

Javna nabavka male vrednosti - Usluga štampanja reprezentativnog materijala za potrebe Ministarstva

Datum: 27.08.2014

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka poklona, za partiju II


Stranica 16 od 19
Top