Zahvalnica Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije

Hvala Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije za ogroman doprinos i nesebičan rad u pružanju pomoći građanima i građankama Srbije tokom epidemije korona virusa i uspešnog funkcionisanja države u vreme vanrednog stanja. 

Top