Usvojena lista preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje studenata na studijama u inostranstvu za školsku 2018/19. godinu

Na 83. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije održanoj 26. novembra 2018. godine doneta je Odluka o usvajanju Liste preliminarnih rezultata po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/19. godinu.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 509 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 369 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 140 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do utorka, 4. decembra 2018. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Takođe, doneta je Odluka raspisivanju Konkursa za stipendiranje do 950 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 410 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2018/19. godinu.

Uvid u listu preliminarnih rezultata konkursa možete izvršiti OVDE.

 

Top