Usvojena Lista preliminarnih rezultata po Konkursu za nagrađivanje srednjoškolaca za postignute rezultate na takmičenjima u 2018. godini

Na 88. sednici Fonda za mlade talente Republike Srbije održanoj 10. septembra 2019. godine, kojom je predsedavao predsednik Fonda za mlade talente Republike Srbije, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, usvojena je preliminarna Lista kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa i preliminarna Lista kandidata koji ne ispunjavaju jedan ili više uslova ili imaju nepotpunu dokumentaciju po Konkursu za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2018. godine.

Dokumentaciju na Konkurs podnelo je 1767 kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, 1439 kandidata ispunjava sve uslove Konkursa, dok 328 kandidata ne ispunjava jedan ili više uslova Konkursa i/ili ima nepotpunu dokumentaciju.

Svi kandidati koji su podneli prijave na Konkurs mogu podneti primedbe i dopunu dokumentacije po Konkursu najkasnije do 18. septembra 2019. godine.

Nakon roka predviđenog za primedbe i dopunu dokumentacije biće utvrđena Lista dobitnika nagrada Fonda za mlade talente Republike Srbije

Navedene liste istaknute su na internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs.

Liste možete preuzeti OVDE.

 

Top