Startovao program Ministarstva za zapošljavanje mladih

„Nezaposlenost je veliki  problem i jedno od rešenja je da se mladi prekvalifikuju za ciljana zanimanja za kojima već postoji tražnja. Praksa pokazuje da često ima otvorenih radnih mesta, koja mladi ne mogu da popune, jer ne ispunjavaju uslove ili im nedostaju određena znanja i iskustva. Projektom, kao što je ovaj koji radimo sa NIS-om, usklađujemo kvalifikacije mladih s potrebama privrede“, kazao je Udovičić.

Projekat „Edukacijom do posla“ finansiraju Ministarstvo omladine i sporta i lokalna samouprava Zrenjanin, a najbolji polaznici će, po završetku obuke, dobiti posao. Obuku pohađa ukupno 90 mladih, od čega se jedan deo priprema za poslove zavarivača i radnika na postrojenjima u NIS-u, a drugi za posao programera u informatičkoj kompaniji „Levi 9“.

“Obuke koje se održavaju u ovoj škloli su dragocene i stvaraju stručni kadar koji je potreban, kako našoj kompaniji, tako i ovoj zemlji. Drago mi je što je Ministarstvo omladine i sporta prepoznalo važnost ulaganja u ove deficitarne struke. Polaznici obuka će imati šansu da se po završetku kursa zaposle u NIS-u. Na taj način, naša kompanija još jednom pokazuje da je dobrobit mladih ljudi prva na listi prioriteta našeg društveno-odgovornog poslovanja”, rekao je Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora NIS-a.

Top