Rezultati Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje

Ministarstvo omladine i sporta donelo je odluku o dodeli finansijskih sredstava za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje.

S ciljem unapređenja međunarodne i regionalne saradnje u oblasti omladine i osnaživanja mladih za veće učešće u društvu i međunarodnoj zajednici, kao i stvaranja uslova za sufinansiranje projekata odobrenih od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje, koji su usmereni ka aktivnom učešću mladih u realizaciji Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine u oblasti međunarodne saradnje, Ministarstvo omladine i sporta je u okviru Javnog konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program EU i programe prekogranične saradnje koji je raspisan 17. jula 2019. godine, na osnovu predloga komisije, od pristiglih devet predloga, odabralo četiri projekta koji će se finansirati u ukupnom iznosu od 3.406.549,51 dinara.

Rezultate javnog konkursa možete preuzeti OVDE.

Top