Raspisan konkurs Fonda za studije u inostranstvu

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je 28. septembra 2018. godine, Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije, Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2018/2019. godinu.

Odluka o raspisivanju konkursa je doneta na 81. sednici Fonda za mlade talente kojom je predsedavao Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a konkurs će biti otvoren do 1. novembra 2018. godine. Konkurs je namenjen studentima koji upisuju studije drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima u školskoj 2018/19. godini.

Konkurs je objavljen u dnevnom listu „Informer“, kao i na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na Konkurs, Lista vodećih svetskih univerziteta, izjava o saglasnosti za pribavljanje podataka primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju možete preuzeti ovde.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do danas dodelio preko 3800 stipendija studentima koji su svoje studije nastavili u inostranstvu na najboljim svetskim univerzitetima.

 

Top