Radne prakse ― most između sveta obrazovanja i sveta rada

"Više od polovine mladih (55%) tokom školovanja nije imalo nijednu praksu što je rezultat istraživanja o položaju i potrebama mladih realizovanog u 2015. godini", rekla je u uvodnom obraćanju na konferenciji pod nazivom „Radne prakse kao most između sveta obrazovanja i sveta rada“ pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta Snežana Klašnja.

Međutim, jedan od glavnih mehanizama za pozitivnu promenu jeste razvijanje Nacionalnog programa praksi i predviđen je u predlogu Nacionalnog programa zapošljavanja mladih do 2020. godine koji je pripremilo ministarstvo. Programom će biti definisan nacionalni standardi koji će utvrditi minimalni i obavezni kvalitet prakse, čime će se pomoći mladima da po završetku škole lakše prelaze u svet rada i brže nalaze prvo zaposlenje.

Praksam

Ivan Blaško i Predrag Vasiljević neki su od praktikanata koji su podelili svoja odlična iskustva sa programa praksi u kompanijama, posebno se osvrćući na značaj mentorskog rada i novog iskustva rada u timu. Nakon radne prakse, deset mladih dobilo je zaposlenje kod poslodavca, a njih osam je produžilo praksu što ukazuje da su kompanije bile zadovoljne znanjima, veštinama i entuzijazmom koji su ovi mladi ljudi pokazali i da se poverenje u mlade i ovaj put isplatilo.

Konferencija je poslužila i kao forum za diskusiju o relacijama između prakse i volontiranja, najboljim ugovornim rešenjima između kompanija i mladih koji su u potrazi za prvim radnim iskustvom kao i podsticajima koji bi stimulativno delovali na poslodavce da budu otvoreniji prema uključivanju praktikanata i kreiranju kvalitetnih mentorskih programa.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Privredne komore Srbije, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, predstavnici poslodavaca, udruženja ali i mladi praktikanti uključeni u programe stručnih praksi na ovom projektu.

Top