Prijavite se za 14. Međunarodni dijalog mladih na Maleziji

Svetska skupština mladih iz Malezije organizuje 14. međunarodni dijalog mladih na temu „Omladina i obrazovanje: preduzimanje akcije, dobijanje rezultata“ od 23. do 25. juna 2014 u Melaki, Malezija. Ovaj program organizovan je u saradnji sa gradskom vlašćuMelake, Savetom mladih Malezije, Savetom mladih Azije i Ministarstvom omladine i sporta Malezija. Izabrana tema bi trebalo da ukrstimišljenja i definiše ulogu mladih u cilju daljeg razvojaPost-razvojne agende nakon 2015.o obrazovanju. Odabrani učesnici treba da budu starosti od 18 do 35 godina, predstavnici Nacionalnih omladinskih saveta, omladinskih organizacija, ministarstava zaduženih za mlade i obrazovanje, organizacija koje se bave obrazovanjem i međunarodnih organizacija. Očekuje se da će ukupan broj učesnika biti 200 iz najmanje 80 različitih država. Međunarodni dijalog mladih Melake je godišnji program Svetske skupštine mladih koji okuplja mlade ljude, omladinske lidere i relevantne aktere iz celog sveta radi diskutovanja o bitnim pitanjima za mlade. Tokom godina, uočen je trend rasta broj mladih učesnika koji su voljni da budu deo procesa donošenja odluka. U cilju jačanja partnerstva između omladine i ostalih segmenata društva, Međunarodni dijalog mladih Melake priprema deklaraciju, koja treba da služi kao smernica za mlade i donosioce odluka u daljem postupanju. Svi zainteresovani treba da popune aplikacioni formular, koji je dostupan na sajtu www.way.org.my i pošalju ga na miyd@way.org.my. Rok za prijavu je 17. maj 2014. Odluka o svakoj aplikaciji će biti doneta do tri dana nakon prijavljivanja.
Top