Poziv za učešće na Svetskom forumu za demokratiju

Svetski forum za demokratiju u Strazburu godišnje je okupljanje svetskih lidera, aktivista civilnog društva, predstavnika poslovnog sektora, akademske zajednice, medija i profesionalnih grupa gde se raspravlja o ključnim izazovima za demokratiju širom sveta. Svi izveštaji prikupljeni za vreme Svetskog Foruma za demokratiju prosleđuje se Savetu Evrope i brojnim partnerima u oblasti demokratije i demokratskog upravljanja. Treći po redu Svetski forum za demokratiju održaće se 3-5. novembra 2014. i fokus će staviti na pitanja zadobijanja poverenja mladih ljudi u demokratiju i institucije sistema, kao i preoblikovanja institucija kako bi se mladim ljudima obezbedio stvarni uticaj na odlučivanje u svim društvenim oblastima. Svetski forum za demokratiju istaćiće pozitivne primere uključivanja mladih u procese donošenja odluka i stimulisati dijalog između njih, kako bi se stvorio zamah za šire strukturne promene ka demokratiji u kojoj mladi ljudi imaju izraženije pravo glasa. Zainteresovane organizacije širom sveta pozvane su da izraze interesovanje za predstavljanje po jednog primera/inicijative koja podstiče učešće mladih, odgovaranjem na upitnik i slanjem primera na e-mail adresu forum_democracy@coe.int do 30. aprila 2014. Radna grupa Foruma izabraće najinteresantnije i najodrživije predloge tokom maja 2014. Više informacija, kao i upitnik možete naći na adresi http://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/home.
Top