Potpisan Memorandum o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata Republike Srbije i Republike Srpske

Nove mogućnosti za mlade kroz jačanje partnerstva između Fonda za mlade talente Republike Srbije i Fonda „Dr Milan Jelić” Republike Srpske, uz nastavak regionalnog povezivanja

Ministar omladine i sporta Republike Srbije Vanja Udovičić i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević potpisali su danas u Palati Srbija Memorandum o saradnji u oblasti stipendiranja mladih talenata između dva Ministarstva.

Obe strane će razvijati i podsticati saradnju u oblasti stipendiranja mladih talenata jačanjem partnerstva kroz koordinirani rad Fonda za mlade talente Republike Srbije i Fonda „Dr Milan Jelić” Republike Srpske.

“Ovim i formalnim aktom smo dodatno produbili naše najprisnije odnose i saradnju, s ciljem pružanja nove perspektive za razvoj naše omladine na svim važnim poljima. Prošla godina u Srbiji je bila rekordna po broju dodeljenih stipendija za studente kroz Fond za mlade talente – dok ćemo u ovoj proširivati spektar njihovih opcija za dalji razvoj – i kroz aktivnosti predviđene ovim Memorandumom o saradnji. Pratićemo i unaprediti politiku stipendiranja kako bismo poboljšali položaj talentovanih studenata, uspostavićemo zajedničke aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih talenata, a stipendiste ćemo podržati i tako što će moći da koriste pogodnosti koje pružaju javne institucije i privredni subjekti strana potpisnica“, naveo je ministar Udovičić.

Ministar Udovičić se danas sastao i sa ministarkom porodice, omladine i sporta Republike Srpske Sonjom Davidović. Tom prilikom je vođen konstruktivan razgovor o saradnji na osnovu Akcionog plana za 2019. godinu u oblasti omladine i sporta.

Uz konstatovanje dosadašnjih uspešnih i razgranatih odnosa, koji se ogledaju u dobroj i konkretnoj saradnji nadležnih organa, sportskih i omladinskih organizacija, bilo je reči i o zajedničkom angažmanu na novim projektima.

“Naša Ministarstva će predano raditi na unapređenju regionalnog povezivanja mladih korišćenjem dostupnih regionalnih inicijativa i evropskih fondova, Fonda za zapadni Balkan, Erazmus+ programa, IPA programa prekogranične saradnje i kroz zajedničku pripremu za Godišnju omladinsku konferenciju u jesen ove godine. Zajedički cilj nam je da obezbedimo uslove i povode da se naši mladi što češće susreću na omladinskim manifestacijama – i tako razmenjuju iskustva i znanja koja će im biti dragocena za dalji lični razvoj. Takođe, želimo da učimo jedni od drugih i u oblasti sporta, tako da će resorna ministarstva podsticati saradnju sportskih saveza Srbije i Republike Srpske kroz razmenu stručnjaka i organizovanje stručnih savetovanja“, istakao je ministar Udovičić.

Top