Pomoćnica ministra na evrpskoj konferenciji o mladima

Konferencija će okupiti učesnike iz 37 evropskih zemalja, kako zvaničnike institucija koje se bave mladima, tako i predstavnike mladih iz nevladinog sektora. Cilj konferencije je promocija pristupa pravima kao značajnog načina poboljšanja samostalnosti mladih i njihovog učešća u društvenom životu. U tom smislu, događaj će biti prilika za započinjanje dijaloga i razmenu dobre prakse o strategijama i politikama radi iskorenjivanja prepreka koje mladima onemogućavaju pun pristup pravima, kao i kvalitetan prelaz iz detinjstva u odraslo doba. Pored toga, Konferencija će postaviti okvir za buduću raspravu o strukturiranom dijalogu, koji se odnosi na osnaživanje mladih za političku participaciju. Nakon Konferencije planirano je održavanje uobičajenog sastanka zvaničnika institucija za mlade.

Pored predstavnika Ministarstva omladine i sporta, ovom skupu će prisustvovati i predstavnici Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) i Nacionalne asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR).

Top