Peta javna rasprava o Predlogu strategije za mlade održana je u Nišu - Gradimo obostrano poverenje kroz otvoren i konstruktivan dijalog sa mladima

U Nišu je održana peta po redu javna rasprava o Predlogu strategije za mlade u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine.Mladi iz Niša i okoline danas su izneli svoje predloge i sugestije koje će doprineti kreiranju nove Strategije za mlade. Naš cilj je da do konačne Strategije dođemo uvažavajući stavove što većeg broja mladih iz cele Srbije. Uzimajući u razmatranje potrebe i inicijative učesnika na javnoj raspravi, gradimo obostrano poverenje i još više jačamo partnerski odnos sa mladima. Kontinuirana i direktna komunikacija je neophodna kako bismo na osnovu razmene mišljenja i ideja došli do nove Strategije za mlade. Upravo će otvoren i konstruktivan dijalog na današnjoj javnoj raspravi znatno doprineti da ovaj veoma važan strateški dokument bude još kvalitetniji, i donesen uz širok proces konsultacija sa svim zainteresovanim stranama, kako na javnim raspravama, tako i kroz direktne susrete sa mladima i onima koji rade sa mladima, kao i na onlajn konsultacijama koje su bile organizovane u prethodnom periodu.

Nakon Novog Pazara, Užica, Novog Sada, Beograda i Niša i mladi iz naše južne pokrajine imaće priliku da daju svoj doprinos novoj Strategiji za mlade na javnoj raspravi u Kosovskoj Mitrovici.

Top