Okrugli sto povodom procesa izmena i dopuna Zakona o mladima

U Ministarstvu omladine i sporta danas je održan okrugli sto na temu izmena i dopuna Zakona o mladima, koji je okupio relevantne aktere omladinske politike.

Danas su na skupu svoje sugestije i predloge davali predstavnici udruženja mladih,koordinatori kancealarija za mlade, predstavnici srednjoškolaca i studenata, kao i predstavnici Stalne konferencije gradova i opština i Saveza samostalnog sindikata Srbije.

 započeo proces izmena i dopuna Zakona upućivanjem poziva svim relevantnim akterima koji aktivno sprovode omladinsku politiku da Ministarstvu dostave svoje predloge i sugestije.

Ministarstvo omladine i sporta je početkom aprila udruženjima mladih, za mlade i njihovim savezim, kao i kancelarijama za mlade uputilo poziv za konsultativni proces izmena i dopuna Zakona, u kojem će priliku da učestvuju imati svi zainteresovani.

Budući da želimo da čujemo mišljenja svih grupa mladih, formalnih i neformalnih u cilju uključivanja šire javnosti u proces izmena i dopuna, ovim putem pozivamo sve zainteresovane koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju okruglim stolovima, da svoje komentare dostave popunjavanjem upitnika dostupnog na sledećem linku. Na taj način ćemo steći uvid u potencijalne nedostatke postojećeg Zakona o mladima i zajednički raditi na unapređenju zakonodavne regulative u narednom periodu.

Svi zainteresovani mogu slati svoje komentare do 5. juna na imejl adresu omladina@mos.gov.rs.
Top