Održana 13. sednica Saveta za mlade

U „Palati Srbija“ je 30. decembra održana 13. sednica Saveta za mlade Vlade Republike Srbije. Sednicom je predsedavao ministar Vanja Udovičić, koji je po otvaranju sednice informisao sve prisutne o najvažnijim aktivnostima realizovanim između dve sednice Saveta, odnosno o rezultatima Javnog konkursa za razvoj i sprovođenje omladinske politike gde je podržano četiri projekt a koji za cilj imaju podsticanje razvojnih programa i projekata u omladinskom sektoru, te Javnog konkursa za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju, na osnovu kog je započeta realizacija projekta Udruženja građana „Šansa“ na projektu koji  predviđa osposobljavanje za posao zavarivača za 40 mladih iz osetljivih grupa, oba pola u saradnji sa Institutom Goša d.o.o. iz Smederevske Palanke i zasnivanje radnog odnosa u saradnji sa privrednim sektorom.  

 Između dve sednice održani su i prvi „Susreti mladih Republike Srbije i Republike Srpske“, koji su trajali od 21. do 24. decembra u Novom Sadu, a rad je nastavljen omladinskom konferencijom ,,Mladi i održivi razvoj“, održanom 24. decembra, u Klubu poslanika, u Beogradu koja je okupila preko 150 mladih iz Srbije i Srpske, predstavnike krovnih saveza mladih, institucija i donatora.

Predsedavajući je izvestio članove Saveta da je na sednici Fonda za mlade talente, održanoj 16. decembra, doneta Odluka o usvajanju Liste dobitnika stipendije po Konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2019/20. godinu, te da je 23. decembra raspisan Konkurs za stipendiranje do 950 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 460 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2019/20. godinu.

Jelena Ristić Beronja je predstavila rezultate Konferencije volonterskih organizacija „Mladi su zakon“, održane 4. decembra 2019. godine u Beogradu i konferencije povodom Međunarodnog dana volontera, održane 5. decembra. U−REPORT platformu, novi mehanizam za uključivanje mladih, je predstavila Stanislava Vučković ispred kancelarije UNICEF-a u Srbiji, dok je mogućnosti za saradnju mladih u okviru Regionalne kancelarije za saradnju mladih na zapadnom Balkanu i dosadašnje rezultate predstavila Ivana Antonijević ispred lokalnog ogranka. Ministarstvo omladine i sporta svake godine sprovodi Istraživanje položaja i potreba mladih u Republici Srbiji koje služi kao jedno od polazišta za planiranje na podacima zasnovanih mera i politika u omladinskom polju. Istraživanje je ove godine sproveo CeSID i predstavljeno je na sednici Saveta, a od danas ga svi zainteresovani mogu pronaći i na sajtu Ministarstva omladine i sporta. Članovima Saveta su predstavljeni i zaključci sa Svetskog foruma o neformalnom obrazovanju održanog od 9. do 11. decembra 2019. godine u Rio de Ženeiru, a izvestilac po ovoj tački je bio Mića Mišljenović je, ispred Saveza izviđača Srbije.

Top