Održan treći sastanak Nacionalnog komiteta za borbu protiv govora mržnje na internetu

On je istakao zadovoljstvo aktivnostima Komiteta i podelio planove o pravljenju strategije za 2014. godinu na nacionalnom nivou, koja će obuhvatiti sva relevantna ministarstva, ali i omladinske aktiviste.

Regionalni trening za jačanje kapaciteta nacionalnih komiteta za sprovođenje kampanje za borbu protiv govora mržnje na internetu organizovan uz podršku Saveta Evrope, uz učešće 30 predstavnika nacionalnih komiteta sa Balkana, predstavljanje kampanje na letnjim festivalima u Srbiji (EXIT, LOVEFEST, Gitarijada) i vršnjačke radionice za srednjoškolce u 14 gradova širom zemlje, samo su neke od realizovanih aktivnosti posvećenih daljoj promociji kampanje i edukaciji mladih, a u cilju efikasnije borbe sa negativnim pojavama u virtuelnom svetu.

Pored pozitivnih utisaka koje predstavnici Komiteta nose sa Internacionalnog foruma za nacionalne komitete u Bakuu, gde je srpska kampanja predstavljena kao primer dobre prakse, kao prilika za dalje povezivanje i razmenu iskustava sa kolegama iz Evrope najavljene su i konferencije u Briselu i Strazburu, kao i Konferencija ministara odgovornih za medije i informisanje zemalja članica Saveta Evrope (Beograd,7-9.11.2013), na kojoj se očekuje i značajnija uloga Nacionalnog komiteta.

Kao reakcija na pojačano nasilje među decom i srednjoškolcima u Novom Sadu, državni sekretar najavio je da će se naredni sastanak Komiteta održati upravo u tom gradu, a u planu je i akciono planiranje za članove Komiteta, kako bi se pripremio strateški plan za 2014. godinu.

Top