OBAVEŠTENjE

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima koji je objavljen u „Službenom glasniku RS”, br. 116/2022 od  22.10.2022. godine, kada je stupio na snagu, Ministarstvo omladine i sporta nastavlja rad, u skladu sa delokrugom utvrđenim ovim zakonom, kao Ministarstvo sporta.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima utvrđen je delokrug Ministarstva turizma i omladine. Danom stupanja na snagu ovog zakona Ministarstvo turizma i omladine preuzima od Ministarstva omladine i sporta zaposlene, kao i prava, obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu za vršenje svojih nadležnosti u oblasti omladine, utvrđenih ovim zakonom.

Top