Obaveštenje o produženju roka

Ministarstvo omladine i sporta, dana 29. oktobra 2021. godine, objavilo je javne pozive za prijavu predloga programa, odnosno projekata koji će se finansirati u 2022. godini, i to:

  • GODIŠNjI PROGRAMI, ODNOSNO PROJEKTI U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNjU, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE (za finansiranje programa, odnosno projekata u jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti),
  • IZGRADNjA, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE (prioritet imaju programi, odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija je izgradnja započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu) i
  • IZGRADNjA SPORTSKIH OBJEKATA ZA POTREBE OSOBA SA INVALIDITETOM I PRILAGOĐAVANjE POSTOJEĆIH SPORTSKIH OBJEKATA POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM.

Imajući u vidu da je otežana zdravstvena situacija na teritoriji Republike Srbije koja je izazvana epidemijom zarazne bolesti COVID-19 uzrokovala poteškoće u pripremi prijava predloga programa, odnosno projekata u lokalnim samoupravama, Ministarstvo omladine i sporta produžava rok za podnošenje predloga projekata, tako da: KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE 17. DECEMBAR 2021. GODINE.

Top