Najava javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ove godine Ministarstvo omladine i sporta planira početkom marta da objavi sledeće javne konkurse:

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou
  2. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u zapošljavanju
  3. Javni konkurs za programe i projekte podrške mladima u obrazovanju, vaspitanju, bezbednosti, zdravlju i participaciji
  4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora uređeno je sledeće: da se umesto dosadašnjeg dostavljanja potvrda (APR, Poreska uprava i sl.) prilažu izjave o uredno izmirenim obavezama, obaveštenje o uspešnom prijemu poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koje Poreska uprava dostavlja poreskom obvezniku, odnosno izjave jedinica lokalne samouprave da ima osnovanu kancelariju za mlade;  izvršene su izmene u obrascima prijave i izveštaja kako bi se omogućilo jednostavnije podnošenje, vrednovanje i izveštavanje; izmene u nazivima kriterijuma za vrednovanje predloženih programa i projekata i dr.

Zbog transparentnosti procesa i omogućavanja svim subjektima omladinske politike da daju svoj doprinos u pripremi javnih konkursa i unapređenju konkursne dokumentacije, Ministarstvo omladine i sporta je prošle godine prvi put objavilo predloge smernica i aplikacionih formulara za sve predložene konkurse. Nakon razmatanja svih prispelih pitanja, komentara i predloga, izvršena su unapređenja konkursne dokumentacije usvajanjem jednog dela predloga, a sve pristigle sugestije, komentari i pitanja su objavljeni na sajtu Ministarstva.

Po uzoru na prošlogodišnji model, Ministarstvo omladine i sporta i ove godine objavljuje predloge smernica i aplikacionih formulara za javne konkurse, kojim poziva sva zainteresovana udruženja mladih, udruženja za mlade, njihove saveze i jedinice lokalne samouprave da daju svoje sugestije, komentare i pitanja vezana za predlog konkursne dokumentacije.

Dokumenta za preuzimanje:

Predlog smernica

Predlog aplikacionih formulara

Molimo vas da svoje komentare, sugestije i pitanja dostavite putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs, a najkasnije do 29. februara 2016. godine.

Konačne verzije konkursne dokumentacije, kao i odgovori na pitanja biće objavljeni na sajtu Ministarstva omladine i sporta na dan raspisivanja konkursa.

Top