Ministar Udovičić otvorio omladinsku konferenciju „Uključeni, osnaženi i povezani mladi – stub održivog razvoja” – Povezivanje mladih iz regiona treba biti prioritetni cilj političkih aktera

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić otvorio je omladinsku konferenciju, koju Ministarstvo omladine i sporta već tradicionalno organizuje na godišnjem nivou s ciljem razmene znanja i informacija o omladinskim politikama na međunarodnom nivou, a ovoga puta sa temom „Uključeni, osnaženi i povezani mladi – stub održivog razvoja”.

Ministar Udovičić se u svom uvodnom izlaganju zahvalio kolegama državnom ministru Republike Albanije za omladinu i decu Bori Mužaći i direktoru Agencije za mlade i sport Republike Severne Makedonije Naumčetu Mojsovskom na učešću i istakao važnost zajedničkog zalaganja i delovanja svih donosioca odluka iz regiona o pitanjima koja utiču na uređenje omladinske politike i većeg društvenog angažovanja mladih.

„Ovo je najbolja prilika da sumiramo sve što smo prethodne godine započeli i uradili, ali i da podelimo svoje planove i vizije za dalje osnaživanje mladih da aktivno učestvuju u kreiranju aktuelnih, ali i budućih omladinskih politika. Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije implentiralo je mehanizme koji omogućavaju da se glas mladih čuje, poštuje i bude ključni argument prilikom donošenja najvažnijih odluka. Kroz podršku raznim programima i projektima koji iniciraju povezivanje mladih na međunarodnom nivou nastojimo da direktno utičemo na širenje socijalnog kapitala regiona koji je najsnažniji temelj stabilne i perspektivne budućnosti. Mi sada ulažemo i razmenjujemo ideje sa generacijama koje su predvodnici tehnoloških inovacija, novih vidova komunikacije i svedoci smo aktivnih menjanja društvenih tokova na dnevnom nivou. Naša obaveza je da prepoznamo svaku društvenu promenu koja bitno utiče na položaj mladih i odluke donosimo u skladu sa aktuelnim potrebama i inicijativama.

Povezivanje mladih iz regiona treba biti prioritetni cilj svih nas, jer to je najveća garancija uspešne budućnosti našeg podneblja. Moramo pratiti tokove na globalnom nivou, usklađivati politike i strateške ciljeve, delovati zajednički i stvoriti atmosferu po kojoj ćemo biti prepoznati kao primer dobre prakse. Uveren sam da mi kao region taj potencijal i kapacitet imamo, i da uz iniciranje sve više programa koji za cilj imaju saradnju i razmenu informacija između mladih, možemo postići rezultate koji će promeniti budućnost čitavog regiona na bolje, a mi biti ti koji diktiramo pozitivne trendove na globalnom nivou”, naglasio je ministar Udovičić.

Posle uvodnih obraćanja, predstavnici nevladinih organizacija razmatrili su postojeće međunarodne inicijative u omladinskom sektoru, a predstavnici mladih izložili rezultate razvojnih projekata.

Top