Ministar sporta ugostio Nj. E. ambasadora Ruske Federacije

Sport je nit koja veže sve zemlje sveta, posebno bratske, one sa neraskidivim vezama. Duboko uzajamno osećanje prijateljstva, viševekovne istorije odnosa i tradicija jezičke, duhovne i kulturne bliskosti bratskih naroda dveju zemalja Republike Srbije i Ruske Federacije potvrđeni su i na sastanku ministra sporta u Vladi Republike Srbije Zorana Gajića i Nj.E. ambasadora Ruske Federacije Aleksandra Bocana-Harčenka.

Razgovor je bio fokusiran na dogovor o nastavku razvijanja sportske saradnje za šta postoji obostrani interes i mogućnosti za dalje jačanje. Napredak je postignut u prioritetnim pitanjima: kvantifikovanje doprinosa sporta ciljevima održivog razvoja, jačanje sposobnosti za zaštitu integriteta sporta i izgradnja konsenzusa o promovisanju ljudskih prava u i kroz sport.

Ministar Gajić je izjavio da će se sportska politika, koja je visoko na agendi transformacije, sprovoditi u fazama. Sastanak je pružio priliku da se ukaže na zabrinutost i bolje uvaže izazovi sa kojima se suočavaju obe zemlje u cilju kreiranja rešenja i oblikovanja politika za budućnost sporta. Dogovoreno je da se formuliše nova strategija za međusobnu saradnju za sport visokog nivoa i profesionalizaciju sporta.

Sastanku su prisustvovali državni sekretar Marko Kešelj, šef kabineta Jovan Knežević i pomoćnik ministra Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije Uroš Pribićević i savetnik ambasadora Vladlen Zelenin.

Top