Međunarodni dan mladih 2016

Obraćajući se mladima, volonterima, predstavnicima lokalne samouprave i svim prisutnima, pomoćnica ministra je ukazala na pozitivan trend koji je Ministarstvo omladine i sporta u poslednjih godinu dana postiglo u neposrednoj saradnji sa mladima, državnim institucijama i partnerima, na polju smanjenja nezaposlenosti mladih, jačanju regionalne omladinske saradnje i participacije mladih kroz međunarodne volonterske kampove. „Rezultati koje smo postigli još uvek nisu dovoljni jer su i mnogi izazovi pred nama, poput negativnog demografskog trenda, teškoća u zapošljavanju i osamostaljenju mladih. To su sigurno polja na kojima ćemo raditi u narednom periodu i gde su nam glas i aktivizam mladih neophodni”, poručila je Klašnja.

KosjericDanMladih

Generalna skupština Ujedinjenih nacija prihvatila je 1999. godine preporuku Svetske konferencije ministara nadležnih za omladinu da se 12. avgust proglasi za Međunarodni dan mladih. U Republici Srbiji se taj dan obeležava od 2007. godine, kada je obrazovano Ministarstvo omladine i sporta. Ove godine Međunarodni dan mladih se širom sveta obeležava pod sloganom „Na putu ka 2030. godini: iskorenjivanje siromaštva i dostizanje održive potrošnje i proizvodnje”. U korak sa dešavanjima na svetskom nivou, Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa udruženjima i kancelarijama za mlade, obeležava širom Srbije Međunarodni dan mladih kroz celodnevne programe kulturnog i obrazovnog karaktera i javne tribine u cilju skretanja pažnje na pitanja mladih i važnost stvaranja uslova za unapređenje njihovog položaja i veću uključenost u društvo.

Top