Konkurs za trening za razvoj biznis plana

KONKURS

ZA 

TRENING ZA RAZVOJ BIZNIS PLANA

  Smart kolektiv, uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, raspisuje konkurs za petodnevni trening za razvoj biznis plana, u okviru programa Biznis mladih Srbije. Konkurs je otvoren do 22. maja 2016. godine.   Ko može da se prijavi? Mladi do 35 godina sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.   Kako se prijaviti? Popunjen Prijavni formular pošaljite elektronskom poštom, sa naznakom Prijava biznis ideje, na e-mail  adresu marija.jakovljevic@smartkolektiv.org najkasnije 22. maja 2016. godine.   Kada i kako će biti objavljeni rezultati? Rezultati selekcije biće objavljeni do 03. juna na BMS sajtu (www.biznismladihsrbije.org).   Kada i gde će biti održani treninzi? 1. trening će biti održan od 8. do 12. juna (uključujući i 12. jun) 2016. u Novom Sadu 2. trening će biti održan od 22. do 26. juna (uključujući i 26. jun) 2016. u Novom Sadu   Biznis plan je opis budućnosti vašeg biznisa, dokument koji vam govori šta planirate da uradite i kako ćete to uraditi. Biznis plan je ključni strateški dokument za otpočinjanje posla i biće vam neophodan ukoliko vam je potrebno finansiranje – banke i investitori odobravaju sredstva na osnovu ovog dokumenta. Na našem petodnevnom treningu naučićete kako da napišete biznis plan, a nakon toga ćemo vas uputiti na druge vrste podrške za otpočinjanje sopstvenog biznisa, uključujući i mogućnosti za finansiranje. Tokom juna će se održati 2 treninga, za ukupno 40 kandidata. Selekcija će biti stroga, a u prijavnom formularu treba da pokažete da je vaša ideja dobra i izvodljiva i da zaista želite da se bavite biznisom koji ste osmislili. Prihvataju se i ideje koje su tek u začetku, kao i one koje su već razrađene. Sve prijave će biti bodovane, na osnovu čega će se sastaviti rang-lista kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, pozvaće se naredni kandidat sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga.   Organizovaće se 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana u Novom Sadu, i to: 1. trening, od 8. do 12. juna (uključujući i 12. jun) 2. trening, od 22. do 26. juna (uključujući i 26. jun)   Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da ćete taj trošak morati da snosite sami.  Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako biste imali vremena da doputujete (u slučaju da treba da putujete) do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova. Popunjena prijava se šalje najkasnije 22. maja na mail marija.jakovljevic@smartkolektiv.org. Formular za prijavu se preuzima OVDE.
Top