Forum za održivi razvoj - zajedničko delovanje javnog, privatnog i civilnog sektora

Ova konferencija prva je u Evropi koja je na agendu stavila razmatranje Programa održivog razvoja do 2030. godine i diskusiju u vezi sa sprovođenjem ciljeva iz istog. Okuplja predstavnike javnog, privatnog i civilnog sektora, ukazujući na značaj daljeg zajedničkog delovanja. Konferenciju su svečano otvorili pomoćnica ministra za omladinu Snežana Klašnja i starešina grada Londona i osnivač poslovnog fakulteta na Univerzitetu u Kembridžu Ser Pol Džadž, .

Obraćajući se prisutnima, Klašnja je istakla da je Programom održivog razvoja postavljen novi okvir za nacionalno, ali i zajedničko međunarodno rešavanje urgentnih izazova današnjice, kao i da isti ukazuje na neophodno uspostavljanje sinergije u ostvarivanju održivih ciljeva razvoja, kako između različitih aktera, tako i na različitim nivoima – od lokalnog do međunarodnog, što je posebno značajno sa aspekta razmene iskustava i primera dobre prakse, ali i uzajamne podrške i pomoći u rešavanju postojećih izazova.

"Na tom putu, Ministarstvo omladine i sporta je vaš značajan partner i podrška, jer se zalaže za aktivno uključivanje mladih ljudi u sve društvene procese od značaja, kao i partnerski odnos između institucija i mladih. Dodatno, nova Nacionalna strategija za mlade za period 2015-2025. sadrži i izazove obuhvaćene ciljevima održivog razvoja, te verujemo da ćemo kroz planirane aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje NSM i sami dati doprinos ostvarivanju ovih ciljeva", istakla je Klašnja.

Program održivog razvoja do 2030. godine, koji sadrži 17 ciljeva održivog razvoja i fokusiran je pre svega na iskorenjivanje siromaštva, borbu protiv neravnopravnosti i nepravde i rešavanje pitanja klimatskih promena do 2030. godine, usvojen je na Samitu o održivom razvoju Ujedinjenih nacija, 25. septembra 2015.

Top